VRIJWILLIGERS
                       
                       Een orkest als de Zeeuwse Muzikanten kan niet zonder actieve
                       vrijwilligers. U ontmoet nieuwe mensen, ontdekt wellicht nieuwe
                       kwaliteiten bij uzelf en bent direct betrokken bij de ontwikkeling van ons                         orkest. Of u nu veel of wat minder tijd ter beschikking hebt, u kunt uw
                       steentje als vrijwilliger op verschillende manieren bijdragen.Zo kunnen
                       muzikanten met een beperking de ondersteuning krijgen die ze verdienen.
                       Kijk op www.samenvrijwillig.nl voor meer informatie en uw aanmelding.

In ons orkest helpen verschillende vrijwillige medewerkers mee met het opbouwen van het instrumentarium van het orkest, het verzorgen van de koffie, de kleding, het geluid, het maken van foto's en helpen zij de muzikanten als dat nodig is. De meeste vrijwilligers zijn ook aanspreekpersoon van meerdere orkestleden. Dit betekent dat de muzikant met vragen naar hem of haar toe gaat.

Het orkest bestaat mede dankzij de hulp en inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers in ons orkest zijn elke donderdagavond vanaf 18.30 uur bezig met de wekelijkse repetitieavond. Instrumentarium klaarzetten, een bakje koffie drinken met de muzikanten, een luisterend oor bieden, verzorgende activiteiten, in de gaten houden waar er verder hulp nodig is. De belangrijkste bezigheid is echter het contact en het ondersteunen van de muzikanten bij het muziek maken.

Tijdens de repetities helpen sommige vrijwilligers de muzikanten achter de keyboards, door aan te wijzen welke kleurmuzieknoten er gespeeld moeten worden. Andere vrijwilligers helpen muzikanten die een ritmisch instrument bespelen. Soms betekent dit ook samendoen. Diezelfde vrijwilligers maken het ook mogelijk dat het orkest regelmatig 's avonds, in het weekend, maar ook door de week overdag optreedt voor instellingen of bedrijven en mee kan doen aan concerten met andere orkesten.

Ook verzorgen een aantal vrijwilligers samen met een medewerker van het orkest de repertoirelessen voor keyboard- en ritme muzikanten op de donderdagmiddag.

advertentie vrijwilligers 05-07-2016.jpg